پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دلایل بروز مشکلات شیردهی
شیرخوار
بیماریهای خاص شیرخوار
گریستن مداوم کودک
وزن نگرفتن شیرخوار
مادر
عدم اطمینان در کفایت شیر مادر
باورهای نادرست
بیماریهای مادر
مشغله زیاد مادر
عدم آکاهی از ذخیره سازی
نگرانیهای بیهوده مادر
تبعیت از توصیه های نادرست
باورهای اجتماعی
باورهای عامه
عدم وجود گروههای حمایت از مادر
تبلیغات
کارتلهای بزرگ
یارانه

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


خرید آنلاین